2Zsk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55       zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
wf AO 25
2 8:00- 8:45 org.i.tech.s-1/2 MJ 12 matematyka GB 15 zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
wf AO 26
3 8:55- 9:40 j.polski WM 10 matematyka GB 15 zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
religia Po 1A
4 9:50-10:35 zaj.z-wych WZ 13 j.niemiecki-1/2 WZ 13
zas.żyw.cz-2/2 JO 9
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
historia SA 5
5 10:50-11:35 pod.przeds. GB 11 org.i.tech.s-1/2 MJ 12
tech.gast-2/2 JO 20
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
religia Po 1A
6 11:45-12:30 pod.przeds. GB 11 org.i.tech.s-1/2 MJ 12
tech.gast-2/2 JO 20
zaj.prakt.ku-1/2 M_ @
zaj.prakt.ku-2/2 kS @
  j.niemiecki-1/2 WZ 13
działaln.gos-2/2 MG 23
7 12:40-13:25 wf AO 24 obs.klient-1/2 JS 17
tech.gast-2/2 JO 20
    wos PK 3
8 13:30-14:15 j.niemiecki-2/2 WZ 13 obs.klient-1/2 JS 17
tech.gast-2/2 JO 20
    towaroznawst-1/2 JM 15
j.niemiecki-2/2 WZ 13
Drukuj plan
wygenerowano 2016-04-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum