16 informatyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 2Thf-1/2 cyfr.ob.obr.
RS 3TH-1/2 prac.hot.
  MJ 1TEH-1/2 org.i.tech.s
SR 4Tżt-1/2 r_angielski
2 8:00- 8:45 1Tth-1/2 informatyka
RS 3TH-1/2 prac.hot.
  MJ 1TEH-1/2 org.i.tech.s
SR 4Tżt-1/2 r_angielski
3 8:55- 9:40 1Zkw-1/2 informatyka
RS 2Tth-1/2 dział_rec
WA 3TH org.pr.w_hot
  2Tth-1/2 prac.inf.w_h
4 9:50-10:35 AT 3Tkt-2/2 kzp_praktyka
AP 1Tfk-2/2 tech.i-bez.g
2Tth-1/2 prac.inf.w_h
1Tż-1/2 informatyka
1Zkw-2/2 informatyka
5 10:50-11:35 AT 3Tkt-2/2 kzp_praktyka
AP 1Tfk-2/2 zas.żyw
2Thf-1/2 cyfr.ob.obr.
1TEH informatyka
JS 3Zsk-1/2 obs.klient
6 11:45-12:30 AT 3Tkt-2/2 kzp_praktyka
3Tkt-2/2 prac.ob.inf.
PB 1TEH kultura
1Tż2-1/2 informatyka
2Thf-1/2 cyfr.ob.obr.
7 12:40-13:25 AT 3Tkt-2/2 kzp_praktyka
2Tth-2/2 prac.ob.inf.
1Tfk informatyka
3TH-2/2 prac.inf.w_h
2Thf-1/2 cyfr.ob.obr.
8 13:30-14:15 AT 3Tkt-2/2 kzp_praktyka
2Tth-2/2 prac.ob.inf.
1Tż-2/2 informatyka
3TH-1/2 prac.inf.w_h
1Tth-2/2 informatyka
Drukuj plan
wygenerowano 2016-04-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum